MyCargo үйлчилгээнд тавтай морилно уу?

Хэрэглэх заавар

Та захиалсан бараагаа заавал доорх хаягаар илгээсэн байх шаардлагатай тул хүргэлтийн хаягаа доорх хаяг мэдээллээр өөрчилнө үү?

Full name: Таны нэр
Company: Mongol Express Cargo
Address Line 1: 2207 Concord Pike
Address Line 2: Suite #286
City: Wilmington
State/Province: Delaware (аль эсвэл DE)
Zip code: 19803
Phone: 571-239-7272