MyCargo үйлчилгээнд тавтай морилно уу?

Оюуны өмч

MyCargo.mn сайт дээр байгаа брэнд бүтээгдэхүүний лого болон оюуны өмч нь тухайн брэндийг эзэмшигч компани бүрийн өмч бөгөөд Mycargo.mn сайт эзэмшдэггүй болон хамааралгүй болно.  Тухайн брэнд бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд сурталчилах хүргэх зорилгоор аишгласан болно.

MyCargo худалдааны тэмдэгт болон электрон платформ (website with technology) болон оюуны өмчийн албан ёсны эзэмшигч D.T.I inc Virginia company.

All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.